Legering er et metallisk materiale som består av minst ett metallisk grunnstoff og ett eller flere legeringselementer som ofte er metaller. Et eksempel på en legering er bronse, som vanligvis består av grunnstoffene kobber og tinn. Det finnes ingen naturlig grense mellom rene metaller og legeringer med meget lavt innhold av fremmede stoffer, men normalt skal de fremmede stoffene være tilsatt eller etterlatt med hensikt i legeringen for å oppnå ønskede egenskaper.Ufullstendig raffinerte metaller ansees ikke som legeringer selv om virkningen av forurensninger kan være markert i visse henseender.. Hele artikkelen