Legeringer

Legering, metallisk materiale bestående av minst ett metallisk grunnstoff og ett eller flere legeringselementer som ofte er metaller. Det finnes ingen naturlig grense mellom rene metaller og legeringer med meget lavt innhold av fremmede stoffer, men normalt skal disse være tilsatt eller etterlatt med hensikt i legeringen for å oppnå tilsiktede egenskaper. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Marisa Di Sabatino

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 7 kategorier:

  1. Aluminiumlegeringer
  2. Blylegeringer
  3. Kobberlegeringer
  4. Magnesiumlegeringer
  5. Nikkellegeringer
  6. Stål og andre jernlegeringer
  7. Tinnlegeringer

Inneholder 29 artikler:

W

  1. widia