Tilstandsdiagram, grafisk representasjon som angir sammenhengen mellom termodynamiske variable (temperatur og trykk), elektrisk og magnetisk felt og sammensetning for stabile faser. Se fasediagram.