Hvitmetall er en upresis betegnelse for legeringer som lages på tinnbasis, hovedsakelig benyttet som lagermetall.