Elektrokjemi og metallurgi

Fagansvarlig

Otto Lohne

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 4 kategorier:

  1. Elektrokjemi
  2. Fysikalsk metallurgi
  3. Legeringer
  4. Prosessmetallurgi