Kation, et positivt ladet ion som f.eks. Na+ (natriumion), Ca2+ (kalsiumion) eller NH4+ (ammoniumion). Et kation vandrer i et elektrisk felt mot den negative elektroden (katode) (derav navnet kat ion).