reaksjonsligning

Artikkelstart

En reaksjonsligning beskriver en kjemisk reaksjon. Ligningen skrives med det kjemiske tegnspråket, som bruker atomsymboler og kjemiske formler.

Et enkelt eksempel på en reaksjonsligning er

Fe(s) + S(s) → FeS(s)

Denne ligningen beskriver en reaksjon der jern (Fe) reagerer med svovel (S) og danner jernsulfid (FeS). Pilen viser retningen på reaksjonen.

Parentesen (s) inneholder symbolet for aggregattilstanden til stoffet:

Det finnes også andre symboler, for eksempel brukes (aq) for stoffer løst i vann.

Balansert reaksjonsligning

Reaksjonsligningen over viser at ett jernatom reagerer med ett svovelatom og danner ett jernsulfidmolekyl. Det er like mange atomer på venstre side av ligningen som på høyre.

Reaksjonsligningen som beskriver fremstilling av vanndamp ved en reaksjon mellom hydrogengass og oksygengass er derimot:

H2(g) + O2(g) → H2O(g)

Her er det to oksygenatomer og to hydrogenatomer på venstre side, men bare ett oksygenatom og to hydrogenatomer på høyre side. (Mer korrekt er det en stoffmengde på to mol oksygenatomer på venstre side av pilen og bare en stoffmengde på ett mol oksygenatomer på høyre side.) Det vil si at ligningen ikke er balansert.

Den balanserte reaksjonsligningen er:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

Nå er det like mange atomer på hver side av pilen. Da er reaksjonen balansert.

Det er alltid den balanserte reaksjonsligningen som må brukes for å foreta beregninger av hvor mye som trengs av utgangsstoffene for å få en ønsket mengde produkter. I dette eksempelet trengs det for eksempel dobbelt så mange hydrogengassmolekyler som oksygengassmolekyler for å fremstille vanndamp.

Netto ioneligning

Sølvklorid kan felles ved at en vannløsning av sølvnitrat blandes med en vannløsning av natriumklorid (vanlig salt). Tidligere skrev man reaksjonen slik:

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

I dag vet man at alle stoffene består av ioner. Derfor skrives nå reaksjonen som en balansert netto ioneligning:

Ag+(aq) + Cl(aq) ⇋ AgCl(s).

Dobbeltpilen markerer at dette er en likevekt mellom ionene i løsningen og det utfelte stoffet.

Det er bare de ionene som deltar i reaksjonen som tas med i reaksjonsligningen. De ionene som er i løsningen (Na+ og NO3−), men som ikke inngår i reaksjonen, kalles tilskuerioner.

Reaksjonligningen sier ikke alt

Reaksjonsligningen forteller ikke alt om reaksjonen. Ved reaksjonen kan temperaturen i reaksjonsblandingen stige eller synke. Det kan også dannes andre stoffer i mindre mengder i reaksjonen. Ofte må derfor produktene renses for å få det ønskede produktet i så ren form som ønskelig.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg