En reaksjonsligning beskriver en kjemisk reaksjon. I ligningen bruker vi det kjemiske tegnspråket hvor atomsymbolene er bokstavene, kjemiske formler er ordene og reaksjonsligningen er en setning.

Et enkelt eksempel på en reaksjonsligning er 

Fe(s) + S(s) → FeS(s)

som beskriver reaksjonen der jern (Fe) reagerer med svovel (S) og danner jernsulfid (FeS). Parentesen (s) etter hvert av stoffene angir at stoffet i denne reaksjonen forekommer i fast form. Dersom stoffet forekommer i gassform eller flytende form, brukes henholdsvis (g) eller (l) i stedet.

I reaksjonsligningen over ser vi at ett jernatom reagerer med ett svovelatom og danner ett jernsulfidmolekyl. Vi ser også at det er like mange atomer på venstre side av ligningen som på høyre. 

Reaksjonsligningen som beskriver fremstilling av vanndamp ved en reaksjon mellom hydrogengass og oksygengass er derimot:

H2(g) + O2(g) → H2O(g)

Her ser vi at det er to oksygenatomer og to hydrogenatomer på venstre side, men bare ett oksygenatom og to hydrogenatomer på høyre side. (Mer korrekt er det en stoffmengde på to mol oksygenatomer på venstre side av pilen og bare en stoffmengde på ett mol oksygenatomer på høyre side.) Det vil si at ligningen ikke er balansert.

Den balanserte reaksjonsligningen er:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

Nå er det like mange atomer på hver side av pilen. Da er reaksjonen balansert. 

Det er alltid den balanserte reaksjonsligningen som må brukes om vi ønsker å foreta beregninger av hvor mye vi må bruke av utgangsstoffene for å få en ønsket mengde produkter. I vårt eksempel trengs det for eksempel dobbelt så mange hydrogengassmolekyler som oksygengassmolekyler for å fremstille vanndamp. 

Vi kan felle sølvklorid ved å blande en vannløsning av sølvnitrat med en vannløsning av natriumklorid (vanlig salt). Tidligere skrev man reaksjonen slik:

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3

I dag vet vi at alle stoffene består av ioner og skriver reaksjonen som en balansert, netto ioneligning:

Ag+(aq) + Cl-(ag) ⇋ AgCl(s).

Vi bruker en dobbeltpil for å markere at dette er en likevekt mellom ionene i løsningen, og det utfelte stoffet. Vi tar bare med de ionene som deltar i reaksjonen i reaksjonsligningen. De ionene som er i løsningen (Na+ og NO3-), men som ikke inngår i reaksjonen, kalles tilskuerioner.

Reaksjonsligningen forteller ikke alt om reaksjonen. Ved reaksjonen kan temperaturen i reaksjonsblandingen stige eller synke. Det kan også dannes andre stoffer i mindre mengder i reaksjonen. Ofte må derfor produktene renses for å få det ønsket produktet i så ren form som ønskelig.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.