Alkalimetallene er grunnstoffene i 1. hovedgruppe i grunnstoffenes periodesystem.  De er plassert først i hver periode så et atom av et alkalimetall inneholder ett elektron mer enn en edelgass. Alkalimetallene er litium (Li), natrium (Na), kalium (K), rubidium (Rb), cesium (Cs) og francium (Fr). På engelsk heter natrium sodium og kalium potassium og litium skrives lithium.

De fem første alkalimetallene i gruppen har stabile isotoper mens francium har bare radioaktive isotoper og er bare undersøkt i spormengder. Vi konsentrer oss derfor om de fem første grunnstoffene her. Verdier for flere viktige størrelser er gitt i tabellen nedenfor.

Alle grunnstoffene er sølvhvite metaller som er myke og lette å skjære med en kniv. Smeltepunktet avtar fra litium til cesium som smelter bare litt over romtemperatur. Tettheten og ioneradien øker med atomnummeret. Det eneste unntaket er kalium hvor tettheten er unormalt liten.

Alle grunnstoffene har et stort og negativt standard reduksjonspotensial så de er gode reduksjonsmidler og frigjør hydrogengass fra vann:

Me(s) + 2H2O(l) → Me+(aq) + OH(aq) + H2(g)

Oksidasjonstallet for metallet øker fra 0 til 1, så metallet blir oksidert, mens oksidasjonstallet for H avtar fra +1 i H2O til 0 i H2. så hydrogen blir redusert.  Litium reagerer forholdsvis langsomt med vann, men reaktiviteten øker nedover i gruppen så cesium reagerer eksplosivt med vann. Alle alkalimetallene reagerer med oksygengass i luften og danner oksider (MeO(s), peroksider (Me2O2(s)) og hyperoksider (MeO2(s)). De må derfor oppbevares under petroleum eller i en inert atmosfære.

Halogenidene av alkalimetallene er lett løselige i vann mens de fleste silikatene er tungt løselige. I naturen foreligger alkalimetallene som enverdige ioner  i klorider og karbonater dannet ved inndampning av tidligere hav. Bergarter er for en stor del alkalimetallsilikater. For flere detaljer se det enkelte grunnstoff.

Navn Litium Natrium Kalium Rubidium Cesium
atomnummerSymbol 3Li 11Na 19K 37Rb 55Cs
Relativ atommasse (atomvekt) 6,941 22,990 39,098 85,468 132,91
Smeltepunkt i oC 180 97,8 63,7 39,3 28,4
Kokepunkt i oC 1620 883 760 688 678
Ioneradius i pm 78 98 133 149 165
Tetthet i g/mL 0,534 0,971 0,86 1,532 1,873
Standard reduksjonspotensial i V -3,05 -2,713 -2,93 -2,924 -2,923
Forekomst i jordskorpen i ppm 20 23 000 21 000 90 3

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.