Grunnstoffer

Grunnstoff er et stoff med bare én type atomer, det vil si et rent stoff hvor atomene i stoffet har samme atomnummer. Alle andre rene stoffer er kjemiske forbindelser mellom to eller flere grunnstoffer.På engelsk kalles et grunnstoff element. Men da ordet element har flere betydninger på norsk, bør man på norsk bruke ordet grunnstoff, som er entydig.Alle grunnstoffer består av to eller flere isotoper. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Bjørn Pedersen

Universitetet i Oslo

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 3 kategorier:

  1. Atomsymboler
  2. Stabile grunnstoffer
  3. Ustabile grunnstoffer

Inneholder 4 artikler: