Grunnstoffer

Grunnstoff er et rent stoff hvor alle atomene i stoffet har samme atomnummer. Alle andre rene stoffer er kjemiske forbindelser mellom to eller flere grunnstoffer. På engelsk kalles et grunnstoff element. Men ordet element har flere betydninger på norsk, så på norsk bør man bruke ordet grunnstoff, som er entydig. Det er flere isotoper av alle grunnstoffer. Hele artikkelen

Ny artikkel