Anion, et negativt ladet ion som f.eks. Cl (kloridion), O2– (oksidion) eller NO3- (nitration). Et anion vandrer i et elektrisk felt mot den positive elektroden (anode) (derav navnet an ion).