Fosfatgjødsel, tidligere betegnelse for mineralgjødsel der hovedinnholdet er fosfor. Se fosforgjødsel.