Allotropi, det at et grunnstoff kan opptre i forskjellige krystallinske former. Omvandlingshastigheten mellom allotrope former kan være så langsom at selv en form som i prinsippet er ustabil ved romtemperatur, likevel kan oppbevares uten at det skjer en overgang til den stabile formen. Et eksempel er grafitt og diamant, hvor diamant er metastabil ved normalt trykk og temperatur. Andre eksempler er grått og hvitt tinn (tinnpest) og hvitt, svart og rødt fosfor.