Oksidasjonsmiddel er et stoff som kan oksidere et annet og derved selv bli redusert. Det inngår i en red-oksreaksjon.