Saudi-Arabias samtidshistorie

Fagansvarlig

Charlotte Lysa

Universitetet i Oslo

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 14 artikler: