Vegetasjonen er sparsom og spredt. Det er bare registrert ca. 370 arter, for det meste urter og busker. De tilhører både indisk og nordafrikansk flora. Plantene er xerofytter, dvs. de er tilpasset det tørre klimaet.