Sharia er islamsk lov. I Koranen viser ordet sharia («vei») til en evig norm, orden eller lov som er del av åpenbaringen: «Så satte Vi deg på ordningens rette vei (shariah), så følg den» (sure 45, 18).

Faktaboks

uttale:
sharˈi'a
etymologi:
arabisk ‘vei’
også kjent som:

arabisk shari’ah

Fordi koranteksten bare inneholder et begrenset antall vers som direkte angår juridiske forhold, blir teksten supplert med hadith-tekster, profetens tradisjon.

I den eldste rettslitteraturen fra slutten av 700-tallet brukes også betegnelsen fiqh («kunnskap», «forståelse») som viser til tolkningen av sharia, Guds evige lov. Fiqh ble følgelig betegnelsen for islamsk rettslære.

Nyere tid

I nyere tid har en viktig del av den interne islamske debatten dreid seg om forholdet mellom den evige normen (sharia) på den ene siden og tids- og kulturbestemte tolkninger av loven (fiqh) på den andre. Skal fortidens rettslære bestemme dagens sosiale og juridiske praksis? Er strafferett og familierett fastlagt en gang for alle? Konservative rettslærde svarer ja – sharia er identisk med eksisterende islamsk rettslære.

Reformvennlige muslimer, både rettslærde og lekfolk, fremhever på sin side at skillet mellom sharia og fiqh er grunnleggende. Rettstenkning og rettspraksis ikke bare kan, men justeres i tråd med endrede samfunnsforhold. Bare slik kan muslimene til enhver tid leve opp til det overordnede kravet om rettferdighet og barmhjertighet.

Personlig etikk

En annen side ved islamsk lov er at den også formulerer moralske prinsipper og tjener som utgangspunkt for personlig etikk. Alle menneskelige aktiviteter klassifiseres etter en skala som beveger seg fra fard (plikt) til haram (forbudt), og med mellomkategoriene «anbefalt», «nøytralt» og «klanderverdig».

Intensjonen, niyya, som ligger bak enhver handling, tillegges stor vekt. «Handlinger dømmes kun på grunnlag av intensjonen», skal profeten ha sagt. Slik henvender loven seg til individenes samvittighet i minst like høy grad som til institusjoner som representerer det religiøse fellesskapet eller staten.

Rettslitteraturen

Den klassiske fiqh-litteraturen omfatter mange ulike typer tekster og dekker flere kunnskapsfelt – fra lærde avhandlinger om det metodiske og teoretiske grunnlaget for rettsgyldige avgjørelser til håndbøker med konkrete anvisninger om hva som kreves av en god muslim.

Fatwaer og domsavgjørelser er også en del av dette omfattende materialet, og hver lovskole har i tillegg sine egne samlinger med juridiske maksimer. Hele denne litteraturen, slik den ble nedtegnet før år 1400, er fortsatt i bruk, og håndbøker i rettslære fra det 21. århundre bygger som regel videre på den klassiske litteraturen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Edvin A.J.H

Det er noe som mangler mener jge i denne artikkelen, ta en titt på denne artikkelen http://www.snl.no/Sharia/Relgion<br /><br />-Edvin A.J.H.

svarte Kjell-Olav Hovde

Hei Edvin. Takk for påpekning og nye forslag. Denne artikkelen kan godt absolutt trenge noen linjer til slik du foreslår i brukerartikkelen. I Snl kan du legge inn endringsforslag til alle artikler når du er logget inn. Trykk "Rediger" i høyremenyen, så kommer du inn i redigeringsmodus. Deretter kan du trykke "Lagre og send inn endringsforslag". Fagansvarlig Kari Vogt vil da få beskjed om at du har foreslått endringer, og det er hun som tar stilling til om ditt forslag (hele eller deler av det) skal bli en del av leksikonet. Brukerartikkelen din vil bli slettet siden det er en dublett.Håper du tar deg tid til å legge inn endringsforslag.Beste hilsen Kjell-Olav

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg