Språkfilosofi er et fagområde innen filosofi som undersøker grunnleggende spørsmål om språk. Dette omfatter spørsmål om forholdet mellom språk og virkelighet: om hvordan språk fungerer til å benevne, beskrive, eller omtale noe, sant eller usant. Det omfatter også spørsmål om forholdet mellom språk og sinnsliv: om hvordan språk er egnet til å formulere, uttrykke, eller kommunisere tanker og andre sinnstilstander. Hele artikkelen

Ny artikkel