Språkfilosofi

Språkfilosofi er en filosofisk disiplin som studerer språkets struktur og egenart. Den har røtter i antikken, med Platon, og middelalderen, med nominalismen, men blir et sentralt filosofisk anliggende først i nyere tid.René Descartes var opptatt av språket som en spesifikk menneskelig bevissthetsfunksjon, en problemstilling som blant annet den banebrytende språkteoretikeren Noam Chomsky har ført videre. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Språkfilosofi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Gunn Hild Lem

Inneholder 108 artikler:

V

  1. vaghet