analytisk utsagn

Artikkelstart

Analytisk utsagn er et utsagn som er sant av begrepsmessige eller språklige grunner alene. Dersom et utsagn er falskt av de samme grunner kalles det av og til et negativt analytisk utsagn, men oftere kontradiktorisk eller selvmotsigende.

Faktaboks

Uttale
analˈytisk utsagn

Et syntetisk utsagn er et utsagn som ikke er analytisk. Kant la stor vekt på skillet mellom analytiske og syntetiske utsagn, og etter hans tid har dette hatt stor betydning for filosofien generelt og for erkjennelsesteorien og matematikkfilosofien i særdeleshet.

Klassen av analytiske utsagn har blitt spesifisert på forskjellige måter. Kant definerer et analytisk utsagn som et utsagn der predikatsbegrepet gjennom en analyse viser seg å være «skjult» i subjektsbegrepet. Gjennom en analyse kan det for eksempel påvises at begrepet om utstrekning er inneholdt i begrepet om legeme, og dermed er utsagnet «alle legemer har utstrekning» analytisk. I analysen av begrepet om legeme finner vi at begrepet om vekt ikke er inneholdt i det; «alle legemer har vekt» er dermed ikke et analytisk, men et syntetisk utsagn.

Gottlob Frege, grunnleggeren av den moderne logikken, hevdet at et analytisk utsagn enten er en logisk sannhet eller kan reduseres til en logisk sannhet ved hjelp av rent logiske definisjoner. «Alle ugifte menn er ugifte» er derfor et analytisk utsagn. Dersom vi definerer «ungkar» som «ugift mann» så er «alle ungkarer er ugifte» også et analytisk utsagn.

Et tredje definisjonsforslag ble utviklet av de logiske positivistene. For dem er et analytisk utsagn et utsagn som er sant utelukkende i kraft av meningen til termene som inngår i det.

Enkelte filosofer har hevdet at aritmetiske utsagn (for eksempel «2+2=4») er analytiske (Hume, Frege, Carnap), mens andre har argumentert for at de er syntetiske (Kant, J. S. Mill).

I nyere tid har Quine argumentert sterkt for at distinksjonen mellom analytiske og syntetiske utsagn må forkastes. For ham er derfor diskusjonen om hvorvidt alle våre utsagn kan klassifiseres som analytiske eller syntetiske en debatt på tomgang.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg