Tvisyn, dobbeltsyn, evnen til samtidig å se både retten og vrangen, det tragiske og det komiske, det alvorlige og det latterlige ved menneskelivets foreteelser. Betegnelse er skapt av Aasmund Olavsson Vinje.