Max Black var en amerikansk filosof, født i Russland. Han studerte i Cambridge og Göttingen før han kom til USA i 1940. Black har blant annet skrevet Models and Metaphors (1962), som er blitt en klassiker innen metaforteori, og A Companion to Wittgenstein's Tractatus (1964). Innflytelsen fra Wittgenstein er spesielt fremtredende.