Trikotomi betyr tredeling og betegner fremstilling av et begrep etter tre trinn. Se dikotomi.