Metaspråk er en betegnelse innført i moderne semantikk. Studiet av et språk må foregå i et bestemt (ikke nødvendigvis forskjellig) språk. Det språk som studeres, kalles objektspråk, og det språk studiet foregår i, kalles dets metaspråk. Likeså sies en setning å være metaspråk hvis den gjelder et uttrykk i objektspråket.