Realdefinisjon er en definisjon som, i motsetning til en nominaldefinisjon, angir det vesentlige eller særpregede ved en ting eller et saksforhold.