Nelson Goodman var en amerikansk filosof og professor i filosofi ved Harvard-universitetet fra 1967. I The Structure of Appearance (1951) kritiserte han Rudolf Carnaps Der logische Aufbau der Welt og utviklet et alternativt system for en logisk begrunnet forståelse av verden, delvis i tråd med pragmatismen. I blant annet Fact, Fiction, and Forecast (1955) leverte han viktige bidrag til debatten om såkalte «counterfactuals» (kontrafaktisk utsagn), et sentralt tema i moderne vitenskapsfilosofi.