Alfred Korzybski var en polsk-amerikansk filosof og greve. Han var grunnlegger av en populær språkfilosofisk retning, general semantics ('generell semantikk', eller betydningslære), hvor han blant annet stiller seg skarpt kritisk til aristoteliske tradisjoner. Siktemålet er å øke menneskenes evne til å kommunisere ideer fra én generasjon til en senere. Han var forfatter av Science and Sanity (1933).