Korollar er egentlig en belønningskrans; en gave utover betalingen eller en ekstra gave. I matematikk og filosofi menes med korollar en setning som er en umiddelbar følge av en annen, mer omfattende, setning.