Kontingent er i filosofi og logikk saksforhold eller utsagn som hverken er nødvendig sanne eller nødvendig usanne. Et kontingent saksforhold er et saksforhold som hverken nødvendigvis er tilfelle eller nødvendigvis ikke er tilfelle.

Faktaboks

Uttale
kontingˈent
Etymologi
av latin ‘berøre, tilfalle’

Begrepet om det kontingente hører altså svært tett sammen med begrepene om det nødvendige, det mulige, og det umulige. Disse såkalte modale begrepene er sentrale innenfor filosofi, spesielt i disipliner som metafysikk, ontologi, og logikk.

Et eksempel på et kontingent saksforhold er det saksforhold at Galdhøpiggen er Norges høyeste fjell. Siden det faktisk er tilfelle, så er det ikke nødvendigvis ikke tilfelle. Med andre ord: Det er ikke umulig for Galdhøpiggen å være Norges høyeste fjell. På samme tid er det et saksforhold som kunne ha vært annerledes. Geologiske prosesser kunne ha ført til at et annet fjell var Norges høyeste. Det er altså ikke et nødvendig saksforhold.

Man kan, som nevnt, også snakke om kontingente utsagn, forstått som utsagn som hverken er nødvendig sanne eller nødvendig usanne. At staten Norge er et monarki i 2022 er et kontingent utsagn. Eksempler på utsagn som ikke er kontingente er «2+2=4» (det kunne ikke ha vært usant) og «Galdhøpiggen er høyere enn seg selv» (det kunne ikke ha vært sant).

Ordet «tilfeldig» har av og til blitt brukt for å uttrykke at noe er kontingent, men det er egnet til å skape misforståelser. Når middelalderfilosofen William Ockham understrekte at den skapte verden er kontingent, betonte han dens fullstendige avhengighet av Guds vilje: Gud kunne ha skapt en helt annen verden enn den han faktisk har skapt, og han hadde ikke behøvd å skape noen verden i det hele tatt. Like fullt anser ikke Ockham at det er blott tilfeldig at den skapte verden finnes, og er som den er.

I nyere filosofi har det vært vanlig å anse at alle, eller de fleste, naturlover er kontingente. For eksempel, selv om gravitasjonskraften mellom to legemer, i henhold til gravitasjonsloven, avtar med kvadratet av avstanden mellom dem, så kunne det har vært slik at den avtok med (la oss si) tredje potens av avstanden. Om lovene er kontingente, vil det i så fall medføre at de enkelte saksforhold som forklares av disse lovene også er det. Filosofen Immanuel Kant argumenterte dog for at enkelte grunnleggende prinsipper for naturen, slik som at hendelser har årsaker, ikke er kontingente, men nødvendig sanne.

Et mye omdiskutert spørsmål i språkfilosofi, logikk og metafysikk i perioden etter 1940 er hvorvidt utsagn om (numerisk) identitet er kontingente. Det kan virke opplagt at noen slike utsagn er kontingente. For eksempel framstår «Statsministeren i Norge i 2020 er (den samme som) Erna Solberg» som kontingent, siden en annen jo kunne ha blitt valgt. Det har likevel vært argumentert for at andre slike utsagn, som for eksempel «Aftenstjernen er den samme som Venus» eller «Vann er det samme som H20» ikke er kontingente, men nødvendig sanne. Spørsmålet har tette forbindelser med språkfilosofi, især med slike spørsmål som hvordan egennavn og bestemte beskrivelser fungerer. Spørsmålet har stått sentralt for filosofer som Quine, Kripke med flere.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg