Sinnbilde er egentlig et bilde som kan oppfattes med sansene, en sanselig forestilling som anskueliggjør en betydning. Betegnelsen brukes ofte synonymt med allegori eller symbol.