Contradictio in adjecto foreligger når man tillegger et begrep (for eksempel «sirkel») en egenskap eller bestemmelse (for eksempel «firkantet») som er uforenlig med det første begrepet, slik at det sammensatte begrep («firkantet sirkel») blir selvmotsigende og logisk umulig.