Paradigme-argument er en argumentasjonsform i nyere analytisk filosofi hvor man søker å bevise eksistensen av noe, for eksempel frivillige handlinger, ved å peke på et tilfelle som alle, ut fra vanlig språkbruk, vil anerkjenne som et mønstereksempel på dette. Det forekommer især hyppig hos Ludwig Wittgenstein og britiske analytikere, men er ellers omstridt.