Begrep, er, i betydningen allmennbegrep, en bestemmelse (egenskap, trekk, kjennetegn) eller et kompleks av bestemmelser som karakteriserer eller avgrenser, altså definerer, en klasse av ting. Eks.: «trekant», «menneske», «primtall». Et individualbegrep kan være en bestemmelse som tilkommer ett og bare ett individ, f.eks. «primtall delelig med 2».

Det er nå vanlig å skjelne mellom et begreps innhold (intensjon) og dets omfang (ekstensjon). Innholdet til begrepet «trekant» omfatter alle de begreps-kjennetegn eller bestemmelser som er felles for alle trekanter (tresidighet, plan figur, vinkelsum = 180°, etc.). Omfanget er klassen av alle de ting som faller inn under begrepet: f.eks. rettvinklet, likebent, likesidet trekant osv.

I eldre psykologisk influert logikk stod begrep for en forestilling eller idé oppstått ved abstraksjon av de trekk som er felles for en klasse av ting, f.eks. alle mennesker. Hensikten var da å gi en sant karakteriserende definisjon eller beskrivelse av det begrepet stod for. Middelalderens universaliestrid var en disputt om hvorvidt ord for allmenne begreper som «menneske», «godhet», «rødhet» osv. også betegnet noe som hadde reell eksistens uavhengig av menneskelig språk og bevissthet, og som kom i tillegg til klassen av individer som faller inn under begrepet (se universalia).

Begrepet begrep har vist seg å være både problematisk og uunnværlig, også i moderne filosofi, bl.a. fordi såkalt begrepsanalytisk virksomhet alltid har hatt en sentral plass i filosofien, og ikke minst i moderne filosofi. Noen har sett filosofiens oppgave som nettopp den å analysere fundamentale vitenskapelige, moralske, religiøse (osv.) begreper, som «sann», «god», «kunnskap», «årsak» osv. Særlig de logiske positivister hadde dette syn. En analyse av f.eks. begrepet «årsak» kan fremkomme ved at man undersøker begrepets omfang og innhold ved å spørre: hva faller inn under årsaks-begrepet – ikke bare mekaniske bevegelser, kjemiske reaksjoner, elektriske ladninger osv., men også slike ting som hensikter, tanker, motiv og mål? Og om årsaks-begrepets innhold – hvilke kjennetegn er nødvendige eller spesifikke for årsak-virknings-forhold – ikke bare regelmessig korrelasjon i tid og rom, men også en eller annen form for nødvendig og «produktiv» forbindelse?

Se også definisjon.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.