Formal, som gjelder formen alene og ikke innholdet, jamfør formell. I språkteorier brukes gjerne ordet formal om grammatiske teorier hvor man studerer språkets struktur (som for eksempel i generativ grammatikk) og ikke dets innhold eller funksjon (som for eksempel i systemisk-funksjonell grammatikk).