Relevans, betydning for en sak. Et arguments vekt (i en gitt sak) kan sies å avhenge dels av argumentets holdbarhet, dels av argumentets relevans.