Internasjonal politikk

Internasjonal politikk regnes i Norge som et av fire studiefelt innen statsvitenskap. Dette er den samme strukturen som i USA. I Storbritannia tilsvarer internasjonal politikk « International Relations », som er en egen fagdisiplin. . Hele artikkelen

Ny artikkel