Militarist, tilhenger eller forsvarer av militarisme.