Statvitenskap er det vitenskapelige studiet av politikk, og i forlengelsen av det studiet av staters institusjonelle oppbygning, organisering og samhandling med hverandre.Statsvitenskapen deles noen ganger opp i underliggende disipliner, som for eksempel studiet av internasjonal politikk, politisk teori, sammenliknende eller komparativ politikk og studiet av offentlig politikk og administrasjon, herunder også organisasjonsteori. Hele artikkelen