Statsvitenskap

Statvitenskap er det vitenskapelige studiet av politikk, og i forlengelsen av det studiet av staters institusjonelle oppbygning, organisering og samhandling med hverandre. Statsvitenskapen deles noen ganger opp i underliggende disipliner, som for eksempel studiet av internasjonal politikk, politisk teori, sammenliknende eller komparativ politikk og studiet av offentlig politikk og administrasjon, herunder også organisasjonsteori. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Dag Einar Thorsen

Universitetet i Sørøst-Norge

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 4 kategorier:

  1. Internasjonal politikk
  2. Offentlig politikk og administrasjon
  3. Statsvitere og institusjoner
  4. Valgforskning og sammenliknende politikk

Inneholder 1 artikler: