Europaparlamentet
EU har klare overnasjonale trekk.

En overnasjonal organisasjon er en mellomstatlig organisasjon som kan treffe avgjørelser som er bindende for alle medlemsland, også dem som ikke selv stemte for avgjørelsen.

I dagligtale brukes noen ganger begrepet «overnasjonal organisasjon» som et synonym for internasjonal organisasjon eller mellomstatlig organisasjon, men dette er litt misvisende fordi det ikke er alle internasjonale eller mellomstatlige organisasjoner som har overnasjonal autoritet.

Forskere har satt opp en liste på fem kriterier som må være oppfylt for at en mellomstatlig organisasjon skal kunne kalles overnasjonal:

  1. Organisasjonen kan fatte bindende vedtak
  2. Slike vedtak kan fattes mot enkeltmedlemmers vilje
  3. Organisasjonen har pressmidler den kan bruke mot medlemslandene for å iverksette tiltak
  4. Organisasjonen har en viss finansiell autonomi
  5. Det er ikke mulig for medlemsland å melde seg ut med umiddelbar virkning

Dette er en ganske streng definisjon, og det finnes i dag ingen mellomstatlige organisasjoner som fullt ut oppfyller disse kravene. Likevel er det flere mellomstatlige organisasjoner som har et overnasjonalt preg.

FN oppfyller noen av kravene. FNs sikkerhetsråd kan fatte vedtak som er bindende for alle medlemslandene. Alle FNs medlemsland har altså forpliktet seg til å følge de beslutninger Sikkerhetsrådet fatter, selv om det kun er 15 stater som til enhver tid har plass i Sikkerhetsrådet. Men FN har begrensede muligheter til å sette press på medlemsstater som ikke ønsker å følge FNs beslutninger, og har ingen uavhengige inntektskilder utover de pengene den får fra medlemslandene.

EU er den mellomstatlige organisasjonen som i dag kommer nærmest å være overnasjonal. EU kan fatte vedtak som er bindende for alle medlemsland, og den kan gjøre dette gjennom flertallsbeslutninger som betyr at enkelte medlemsland bindes mot sin vilje. EU har også en viss finansiell autonomi gjennom at den har mulighet til å innkreve noen skatter og avgifter direkte. Storbritannias utmelding av EU («Brexit») viser at det er mulig for medlemsland å forlate organisasjonen, men det er en prosess som tar lang tid og ikke kan gjennomføres med umiddelbar virkning. Men som FN har også EU litt begrenset mulighet til å sette press på medlemsstater som ikke ønsker å følge dens beslutninger.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Hovi, Jon & Underdal, Arild (2017). Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg