Multilateral avtale, avtale mellom tre eller flere parter, som oftest land, til forskjell fra bilateral, tosidig. Multilateral utviklingshjelp ytes gjennom en internasjonal organisasjon til utviklingslandet, mens den bilaterale ytes direkte til utviklingslandet.