Multilateralt samarbeid, internasjonalt samarbeid mellom flere enn to land (flersidig); samarbeid mellom to land kalles bilateralt (tosidig) samarbeid. Det samarbeidet som skjer i internasjonale organisasjoner kalles ofte generelt for multilateralt samarbeid.