Appeasement, forsøk på avspenning, forsoning. Engelsk uttrykk. Betegnelsen brukes ofte i politikken om en retning som mener å kunne skape avspenning ved ettergivenhet. Utpreget appeasement-politikk ble drevet av Storbritannia og Frankrike i 1930-årene frem til våren 1939. Ledende politiske krefter i disse land viste da forståelse og imøtekommenhet overfor diktaturstatenes krav i håp om dermed å unngå krig. Denne politikken ble ført frem til sitt klimaks i "Münchenforliket" i september 1938, da Tsjekkoslovakias deling ble godtatt i München av Storbritannias og Frankrikes statsministre etter Tysklands krav og uten Tsjekkoslovakias eget samtykke. Den mest typiske representant for appeasement i denne perioden var den konservative britiske politiker, statsminister Neville Chamberlain.