Destabilisering, undergraving; politikk som tar sikte på å undergrave et lands styresett ved hjelp av politiske og økonomiske virkemidler. Omfatter også militær undergraving ved støtte til væpnede grupper.