Kremlolog, (av Kreml), betegnelse på en som fulgte nøye med i og forsøkte å tolke sovjetisk politikk, en politikk som ofte ble utformet på skjulte måter (bak Kremls murer).