International relations, eng. faguttrykk, se internasjonale relasjoner.