Oversjøisk, "som befinner seg på den andre siden av havet", særlig de store verdenshavene. Uttrykk som tidligere ofte ble brukt om sjøtransport, kolonier, land, territorier, handel, post, reiser, lufttrafikk.