Randstat er en mindre stat som grenser opp til en stormakt eller maktblokk. I mellomkrigstiden særlig brukt om de baltiske statene Estland, Latvia og Litauen.