Tredjeland, i EU/EØS-sammenheng, land som ikke er medlem av eu eller EØS. Uttrykket brukes mye i dokumenter fra EU.