Universalstat, en stat som gjør krav på å ha overhøyhet over hele verden. Begrepet er først og fremst blitt brukt om Romerriket, pavedømmet og Det tysk-romerske rike.