Imperialist, representant for, eller tilhenger av, imperialisme.