Drabantstater, mindre nasjoner som især politisk er helt eller delvis avhengig av en stormakt.