Eksempler på kronede direktoratemblemer

Flere av direktoratene bruker kronede emblemer. Flere av disse er tegnet av Hallvard Trætteberg. Her er seks eksempler: Norges vassdrags- og energidirektorat, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for mineralforvaltning, Vegdirektoratet og Statsbygg.

Eksempler på kronede direktoratemblemer
Av .

Direktorat er en etat under et departement, som har forvaltningsansvar for et avgrenset fagområde. I norsk statsadministrasjon er en rekke virkefelter skilt ut og lagt til et direktorat; det gjelder særlig forvaltningsenheter som løser visse teknisk betonte eller vel avgrensede oppgaver.

Faktaboks

Uttale
direktorˈat
Etymologi
fra fransk directorat, avledet av directeur ‘direktør’

Direktorater er forvaltningsorgan med en direktør som sjef.

Roller

De norske direktoratene har forskjellige grader av uavhengighet i forhold til det departementet de er underlagt. En del direktorater står i samme stilling som en departementsavdeling, og kan bare ta avgjørelser på statsrådens vegne, mens andre treffer sine avgjørelser mer eller mindre selvstendig og på eget ansvar.

Direktoratbegrepet brukes i hovedsak om institusjoner som har sentrale forvaltningsoppgaver som er tillagt virksomheten i lov, instruks eller fullmakt i henhold til lov.

Organisering

Et direktorat arbeider med hele landet som virkefelt. Flere direktorater har imidlertid opprettet regionale eller lokale kontorer for ivaretakelse av sine virksomheter – slik som politidistriktene og veimyndighetene.

Liste over direktorater

Per 2021 er det 70 direktorater.

Direktorat Underlagt
Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet
Arkivverket Kulturdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene Nærings- og fiskeridepartementet
Datatilsynet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Digitaliseringsdirektoratet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for byggkvalitet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for e-helse Helse- og omsorgsdepartementet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring Finansdepartementet
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Kunnskapsdepartementet
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Justis- og beredskapsdepartementet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Helse- og omsorgsdepartementet
Direktoratet for utviklingssamarbeid Utenriksdepartementet
Finanstilsynet Finansdepartementet
Fiskeridirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet
Folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet
Forbrukertilsynet Barne- og familiedepartementet
Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet
Husbanken Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kunnskapsdepartementet
Jernbanedirektoratet Samferdselsdepartementet
Justervesenet Nærings- og fiskeridepartementet
Kompetanse Norge Kunnskapsdepartementet
Konkurransetilsynet Nærings- og fiskeridepartementet
Kriminalomsorgsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Kulturtanken Kulturdepartementet
Kunst i offentlige rom Kulturdepartementet
Kystverket Samferdselsdepartementet
Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet
Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturdepartementet
Luftfartstilsynet Samferdselsdepartementet
Lånekassen Kunnskapsdepartementet
Mattilsynet Landbruks- og matdepartementet
Medietilsynet Kulturdepartementet
Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kunnskapsdepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og energidepartementet
Norsk akkreditering Nærings- og fiskeridepartementet
Norsk filminstitutt Kulturdepartementet
Norsk kulturråd Kulturdepartementet
Norsk nukleær dekommisjonering Nærings- og fiskeridepartementet
Norsk pasientskadeerstatning Helse- og omsorgsdepartementet
Norsk polarinstitutt Klima- og miljødepartementet
Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet
Patentstyret Nærings- og fiskeridepartementet
Pensjonstrygden for sjømenn Arbeids- og sosialdepartementet
Petroleumstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet
Politidirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Riksantikvaren Klima- og miljødepartementet
Sivil klareringsmyndighet Justis- og beredskapsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet
Skattedirektoratet Finansdepartementet
Statens havarikommisjon for transport Samferdselsdepartementet
Statens helsetilsyn Helse- og omsorgsdepartementet
Statens jernbanetilsyn Samferdselsdepartementet
Statens kartverk Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statens legemiddelverk Helse- og omsorgsdepartementet
Statens sivilrettsforvaltning Justis- og beredskapsdepartementet
Statistisk sentralbyrå Finansdepartementet
Tolldirektoratet Finansdepartementet
Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet
Utlendingsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Valgdirektoratet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet
Vegtilsynet Samferdselsdepartementet

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg