Logo
Logo
Av .

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukerne. Tilsynet har ansvar for det offentlige tvisteløsningstilbudet på forbrukerrettens område og kan mekle i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Forbrukertilsynet er et faglig uavhengig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet, og har tidligere hatt navnene Forbrukerombudet og Forbrukerombudsmannen. Trond Rønningen er direktør for Forbrukertilsynet siden januar 2021.

Faktaboks

Også kjent som

tidligere Forbrukerombudet

Ansvar

Forbrukertilsynet skal, ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med lovverket. Forbrukertilsynet håndhever markedsføringsloven, svartebørsloven, tidspartloven, pakkereiseloven, samt forbrukervernregler i angrerettloven, finansavtaleloven (kapittel 3), kringkastingsloven og en rekke andre lover. Blant annet håndhever Forbrukertilsynet forbudet mot TV-reklame rettet til barn i kringkastingsloven, §§ 8-12 i ehandelsloven og markedsføring av alternativ behandling av sykdom. Forbrukertilsynets avgjørelser kan overklages til Markedsrådet.

Virksomhet

Trond Rønningen
Trond Rønningen er direktør for Forbrukertilsynet siden januar 2021.
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Forbrukertilsynets virksomhet reguleres av markedsføringsloven og en egen forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling.

Forbrukertilsynet arbeider gjennom å veilede og informere næringsdrivende. I tillegg bidrar tilsynet med at forbrukeres rettigheter ivaretas og til at forbrukerne kan ta informerte valg. Siden 2021 har forbrukertilsynet hatt ansvar for tvisteløsningstilbudet på forbrukerområdet.

Tilsynet kan fatte vedtak med forbud mot fortsatt bruk av et ulovlig markedsføringstiltak og ilegge bøter (tvangsmulkt og overtredelsesgebyr). Tilsynet deltar i internasjonale fora som arbeider for forbrukervern på tvers av landegrensene.

Historikk

Forbrukertilsynet ble opprettet i 1972, den gang under navnet Forbrukerombudsmannen. Navnet ble endret til Forbrukerombudet i 1980. Forbrukerombudet endret navn til Forbrukertilsynet 1. januar 2018, og leder av tilsynet fikk tittel direktør for Forbrukertilsynet (tidligere forbrukerombudet (1980–2017) og forbrukerombudsmann (1973–1980)).

Ledere

Periode Ombudsmann/Ombud/Direktør
1973–1981 Inger Louise Valle
1974–1975 Charles Philipson (konstituert)
1976–1986 Hans Petter Lundgaard (konstituert 1976–1981)
1986-1987 Erik Boe
1987–1995 Kjersti Graver
1995–2000 Torfinn Bjarkøy
2000–2010 Bjørn Erik Thon
2010–2016 Gry Nergård
2016–2020 Elisabeth Lier Haugseth
2021- Trond Rønningen

Tilsynet har cirka 130 ansatte og har siden 2020 holdt til i Porsgrunn. Trond Rønningen er forbrukerdirektør siden 2021, og var interimleder siden november 2020. Direktøren blir utnevnt av Kongen i statsråd for seks år av gangen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Sjur Ø. Knudsen

Siden 1. januar 2021 er Trond Rønningen ansatt som direktør i Forbrukertilsynet. Han var også interimleder siste del av 2020.
Artikkelen mangler informasjon om at tvisteløsningstilbudet på forbrukerområdet fra 1. januar 2021 ble flyttet fra Forbrukerrådet til Forbrukertilsynet, samme dato som Forbruker Europa ble en del av Forbrukertilsynet. Dette er en del av omorganiseringen av det norske forbrukerapparatet.
Tittelen "forbrukerdirektør" er litt usikker og brukes helst av andre. Direktør i Forbrukertilsynet vil være riktig tittel.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg