Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukerne. Forbrukertilsynet eies og finansieres av Barne- og familiedepartementet, og har tidligere hatt navnene Forbrukerombudet og Forbrukerombudsmannen.

Ansvar

Forbrukertilsynet skal, ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at markedsføringen av varer og tjenester skjer i samsvar med lovverket. Forbrukertilsynet håndhever markedsføringsloven, svartebørsloven, tidspartloven, pakkereiseloven, samt forbrukervernregler i angrerettloven, finansavtaleloven (kapittel 3), kringkastingsloven og en rekke andre lover. Blant annet håndhever Forbrukertilsynet forbudet mot TV-reklame rettet til barn i kringkastingsloven og §§ 8-12 i ehandelsloven. Forbrukertilsynets avgjørelser kan overklages til Markedsrådet.

Virksomhet

Forbrukertilsynets virksomhet reguleres av markedsføringsloven. Forbrukertilsynet arbeider gjennom å veilede og informere næringsdrivende. I tillegg bidrar tilsynet med at forbrukeres rettigheter ivaretas og til at forbrukerne kan ta informerte valg.

Tilsynet kan fatte vedtak med forbud mot fortsatt bruk av et ulovlig markedsføringstiltak og ilegge bøter (tvangsmulkt og overtredelsesgebyr). Tilsynet deltar i internasjonale fora som arbeider for forbrukervern på tvers av landegrensene.

Historikk

Forbrukertilsynet ble opprettet i 1972, den gang under navnet Forbrukerombudsmannen. Navnet ble endret til Forbrukerombudet i 1980. Forbrukerombudet endret navn til Forbrukertilsynet 1. januar 2018, og leder av tilsynet fikk tittel forbrukerdirektør (tidligere forbrukerombudet (1980–2017) og forbrukerombudsmann (1973–1980)).

Ledere

Periode Ombudsmann/Ombud/Direktør
1973–1981 Inger Louise Valle
1974–1975 Charles Philipson (konstituert)
1976–1986 Hans Petter Lundgaard (konstituert 1976–1981)
1986-1987 Erik Boe
1987–1995 Kjersti Graver
1995–2000 Torfinn Bjarkøy
2000–2010 Bjørn Erik Thon
2010–2016 Gry Nergård
2016– Elisabeth Lier Haugseth

Tilsynet har cirka 30 ansatte og holder til i Nydalen i Oslo. Elisabeth Lier Haugseth er forbrukerdirektør siden 2016. Direktøren blir utnevnt av Kongen i statsråd for seks år av gangen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg